Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Міжнародна діяльність

На даний час на кафедрі діє чотири міжнародних договори:

1. Договір з Університетом Хасселта (факультет бізнесу), Бельгія у сфері освіти (програма Master of Management).

2. Договір з Інститутом математики та інформатики Болгарської Академії наук, який передбачає співпрацю в науковій сфері;  організації та проведенні конференцій серії міжнародних подій ITЕA.

3. Договір з Університетом м. Стокгольма, Швеція у сфері освіти ( в 2009 р. проводилося читання сумісного курсу “Knowledge Management”, СУ та “Knowledge Technologies”, ХНУРЕ для магістрів спец. 8.000012). На даний час проводиться співпраця в галузі наукових досліджень та інтеграції їх результатів в науковий процес за напрямом “Knowledge Management” та “Сompetitive Іntelligence”.

4. Договір з факультетом інформатики Університету Айн-Шамс про наукове співробітництво (спільні конференції, семінари, публікації, спільна участь у наукових програмах та проектах в галузі напрямків діяльності каф. соціальної інформатики).