Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Наукова лабораторія Систематизації знань

ІНФОРМАЦІЯ

про науково-технічний підрозділ

Наукова лабораторія Систематизації знань

 

  1. Наукова лабораторія Систематизації знань НУЦ Управління знаннями.
  2. Науковий керівник проф., д.т.н, зав. каф СІ Соловйова К.О.

Адміністративний керівник підрозділу – завідувач Наукової лабораторії “Систематизації знань” ст. викладач каф. СІ Данилов А.Д.

  1. Всі напрямки, за якими здійснюється діяльність лабораторії.

Розвиток міжнародних контактів, організація і проведення міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Проведення наукових досліджень в галузі управління знаннями, конкурентної розвідки, організації бізнесу.

Дослідження особливостей використання системологічного підходу для забезпечення сталого розвитку організацій та суспільства.

  1. Існуючі досягнення за останні 5 років:

В межах наукової діяльності лабораторії ведеться робота з магістрантами кафедри СІ в галузі управління знаннями та конкурентної розвідки. Ведеться робота з підготовки робіт для участі у конкурсах, проектах та інше.

  1. Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень:

5.1 Дослідження, розробка, розвиток, адаптація та використання системологічних знанняорієнтованих когнітивних методів, моделей та технологій ноосферного етапу розвитку науки на основі системологічної методології;

5.2 Отримання нових знань, систематизація та моделювання глибинних знань на основі системологічного класифікаційного аналізу та критеріїв природної класифікації;

5.3 Розвиток інноваційного знанняорієнтованого напряму, управління знаннями, онтологічного інжинірингу, конкурентної розвідки; підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку організацій, держави, людини  на основі системологічних методів та технологій, глибинних знань, інтелектуального капіталу.