Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Основні обов’язки системного аналітика в IT:

– управління вимогами (збір, аналіз, формалізація, узгодження, зміна і документування вимог до системи);
– взаємодія із замовниками та експертами;
– розробка технічного завдання;
– постановка задач перед розробниками;
– побудова моделей, алгоритмів, прототипів системи;
– проектування та розробка баз даних, програмного, технічного та організаційного забезпечення.