Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Про нас

Кафедра соціальної інформатики (СІ) заснована у 2003 році та є базовою в Україні з підготовки аналітиків консолідованої інформації.

Профілююча кафедра створена для підготовки за спеціальністю 122 КН  за спеціалізаціями: “Консолідована інформація” (КІ), яку відкрили в Україні співробітники кафедри, та “Соціальна інформатика” (СІ). Ці спеціальності відносять за кордоном до нового інформаційного напряму. Підготовка базується на унікальній науковій школі ноосферного етапу розвитку науки.

За спеціалізацією КІ ведеться підготовка помічників керівників будь-якого рівня. Аналоги нової професії – бізнес-аналітик, інформаційний аналітик, аналітик-консультант, інженер зі знань, директор знань, заступник директора з інформаційно-аналітичної діяльності та ін.є тими професіями, які мають попит у розвинутих країнах, до того ж, саме ці спеціалісти забезпечують високу конкурентоспроможність організацій, держави, людини.

Інноваційна наукова школа кафедри – “Ноосферні методології та технології вирішення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки” ґрунтується на новій методології ноосферного етапу розвитку науки – системології та потужних системологічних когнітивних знанняорієнтованих методах і технологіях, що успішно впроваджуються в різноманітних сферах.

Місія кафедри СІ, для розвитку організацій, держави, людини включає:

  • формування і впровадження творчого інноваційного стилю мислення й системологічного світогляду як основи розвитку ноосфери й інформаційного суспільства;
  • розвиток та викладання системологічних знанняорієнтованих когнітивні методів, технологій та інструментарію раціонального вирішення соціальних проблем,
  • вирішення складних неформалізованих якісних задач з урахуванням семантики інформації;
  • забезпечення підготовки фахівців, здатних здійснювати коригувальний інформаційно-аналітичний супровід бізнес-систем для їх стійкого розвитку та підвищення конкурентоспроможності на основі формування та використання інформаційних ресурсів та управління знаннями;
  • побудова, використання і впровадження цілісної наукової «картини світу» та проблемних галузей шляхом систематизації знань на базі