Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Дронова-Вартанян Ірина Валеріївна

Дронова-Вартанян Ірина Валеріївна
Доцент кафедри соціальної інформатики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1995 р. – інженер-системотехнік, закінчила факультет систем управління літальними апаратами Харківського авіаційного інститута ім. М.Є. Жуковського (кафедра автоматизованих систем управління) за спеціальністю – автоматизовані системи обробки інформації та управління, кваліфікація – інженер-системотехнік, диплом з відзнакою.

2004 р. – кандидат технічних наук, тема дисертації – «Моделі і методи управління проектами на ринку освітніх послуг (в умовах інтеграції економіки України в единий европейський простір)», спеціальність 05.13.22 – «Управління проектами і розвиток виробництва», захист дисертації відбувся у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» по кафедрі менеджменту.

2004 р по теперішній час працює на посаді доцента кафедри.

2006 р. – отримала вчене звання – доцент кафедри менеджмента Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

2005-2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

2007 р. – робота доцентом кафедри менеджменту, кафедри економіки і маркетингу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

2016 р. – доцент кафедри соціальної інформатики Харківського національного університета радіоелектроники.

Освітня діяльністьВикладає навчальні курси: «Менеджмент», «Управління проектами», «Управління стратегічними змінами», «Управління вимогами», «Інформаційне забезпечення зв’язків з громадськістю», «Технології підтримки прийняття рішень», «Основи PR-діяльності», «Технології інформаційного менеджменту», «Додаткові розділи маркетингу».

Наукова діяльність

У 2005-2007 рр. – переможець конкурсу грантів молодих вчених – Стипендіат Кабінету Міністрів України.

В рамках держбюджетних та інших НДР брала участь у науково-дослідних роботах за темою дисертації та в відповідності з тематикою кафедр: “Розробка й удосконалення методологічних принципів формування стратегії розвитку господарських і виробничих систем в умовах ринкових відносин”; “Методологічні основи синтезу системних технологій управління проектами і програмами по створенню складних аерокосмічних комплексів” та “Інформаційна технологія аналізу організаційних процесів”.

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність: Приймає участь у Міжнародних наукових конференціях з 1995 р. по  теперішній час.

Участь у міжнародних проектах: Приймала участь у заходах та проектах BMEU (Business Management Education in Ukraine).

Публікації та патенти

Має більш 50 публікацій, у тому числі, більш 10 учбових посібників та 1 монографію (друковану).