Кафедра соціальної інформатики

Мова:

Соловйова Катерина Олександрівна

Соловйова Катерина Олександрівна
Завідувач кафедри соціальної інформатики, доктор технічних наук, професор

Кімн. 348-350, 350а

+38 (057) 702-15-91

Освіта та кар’єра

Закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за фахом ЕОМ з присвоєнням кваліфікації інженер-математик (диплом з відзнакою). Асистент, ст. викл. Кандидат  технічних наук за спеціальністю – «Технічна кібернетика і теорія інформації».  Дисертацію захищала у ХІРЕ.

Доцент, докторант кафедри Програмного забезпечення (ПЗ ЕОМ).

2000 р. – доктор технічних наук зі спеціальностей  «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»; «Системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Дисертацію захищала у ХІРЕ.

2002 р. – професор кафедри ПЗ ЕОМ (звание).

2004 р. – зав. нової кафедри Соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освітня діяльність

Близько 10 років була членом Експертної ради ДАК з державного управління до кінця її існування; членом двох методичних комісій МОНУ з інформатики та специфічних категорій.

Навчальні курси: Менеджмент і систематизація знань; Технології менеджменту знань; Основи наукових досліджень; Knowledge Management – Knowledge  Technologies (сумісно зі Стокгольским університетом); Введення в спеціальність (Конкурентна розвідка); Data Mining and Knowledge Technologies; Бази даних, знань і експертні системи; Теорія понятійних знань; Об’єктно-орієнтований аналіз і моделювання; Системне програмування; Системи управління даними; Системи вводу-виводу; Програмування, Математична логіка та ін.

Наукова діяльність

Працювала членом експертної комісії з захисту докторських дисертацій з менеджменту знань в Королівському університеті Стокгольма.

Багато років була членом Спеціалізованих Вчених рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій ХНУРЕ.

Розробила, виграла і успішно реалізувала індивідуальний грант за проектом TEMPUS з Лондонським університетом (SITOSS,IMG-UKR).

Керівник нового наукового напряму ноосферного етапу розвитку науки, що базується на ноосферному системному підході та ноосферних системних методах.

Керівник Наукового-навчального Центру ХНУРЕ Управління знаннями (відкрито за її активної участі), науковий консультант – заст. Директора Інституту кібернетики НАН України акад. О.В.Палагін.

Керівник (або відповідальний виконавець) багатьох наукових тем та договорів, наприклад:

Держбюджетна  НДР № 239-6. Назва теми: «Системологічні методи та моделі для аналізу і прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій» в рамках комплексної держбюджетної НДР № 239 «Розробка принципів побудови вітчизняного комплексу інформаційно-вимірювальних систем для прогнозування і аналізу наслідків надзвичайних ситуацій». (Науковий керівник  –  Соловйова К.О.)

Держбюджетна № 260-6. Назва теми: «Системологічні методи та моделі управління знаннями в системах екологічного моніторингу». (Науковий керівник  – Соловйова К.О.)

Договір   № 13-03, Назва теми: «Аналіз та розробка моделей для підтримки інноваційних навчальних та науково-методичних робіт для вирішення проблем ефективної підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010015».

Договір   № 13-09, Назва теми: «Аналіз та моделювання системи інформаційної безпеки ТОВ “ХОТ-ВЕЛЛ”» та ін.

Керівник наукового студентського гуртка «Систематизація та менеджмент знань».

Член Програмних комітетів різних Міжнародних конференцій, редколегій журналів, в тому числі: “Egyptian Computer Science Journal”, Information – Interaction – Intellect, Knowledge-Dialogue-Solution, General Information Theory, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, “International Journal ‘Information Models & Analyses”, “Безпека інформації” та інших.

Голова програмного комітету конференції «Управління знаннями та конкурентна розвідка» в рамках Міжнародного молодіжного форуму ХНУРЕ.

Учасник численних наукових конференцій та семінарів в нашій країні і за кордоном: в Бельгії, Болгарії, Великобританії, Швеції та ін.

Міжнародна діяльність

Розробила, виграла і успішно реалізувала індивідуальний грант за проектом TEMPUS з Лондонським університетом (SITOSS, IMG-UKR).

Уклала 5 Міжнародних договорів (в тому числі з університетами Бельгії і Швеції), 5 Міжнародних договорів про наміри співробітництва.

Виграла та реалізувала поїздку на міжнародну конференцію в Брюссель.

Працювала членом експертної комісії з захисту докторської дисертації в сфері менеджменту знань в Королівському університеті Стокгольма.

В якості координатора та учасника розробила 7 заявок на Міжнародні проекти TEMPUS від ХНУРЕ.

Член Програмних комітетів різних Міжнародних конференцій, редколегій журналів, в тому числі: “Egyptian Computer Science Journal”, Information – Interaction – Intellect, Knowledge-Dialogue-Solution, General Information Theory, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, “International Journal ‘Information Models & Analyses”, “Безпека інформації” та ін.

Громадська діяльність

Брала активну участь у введенні в Державний класифікатор професій України нового підкласу професій – професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу (відповідає Competitive Intelligence Professionals), нового виду робіт 2433.2 – Аналітик консолідованої інформації, у відкритті нової інноваційної магістерської спеціальності – Консолідована інформація (КІ) специфічних категорій підготовки; ліцензуванні та акредитації КІ в ХНУРЕ вперше в Україні; розробці галузевого стандарту (затверджений Міністром МОН України); ліцензуванні в ХНУРЕ спеціальності 8.04030203 – соціальна інформатика.

Близько 10 років була членом Експертної ради ДАК з державного управління до кінця її існування; членом двох методичних комісій МОНУ з інформатики та специфічних категорій.

Член міжнародної асоціації випускників Харківського національного університету радіоелектроніки.

Нагороди та премії

Нагородний знак МОНУ у сфері наукової діяльності.

Публікації та патенти

Має близько 200 публікацій, у тому числі монографію і 10 навчальних посібників.Самофаловим та І.А. Ревенчук, навчальний посібник «Структури даних та алгоритми» (англ.мовою) в співавторстві з А.Ф. Осикой, навчальний посібник «Дискретні структури» в співавторстві з Г.Г. Четверіковим та І.Д.Вечірской.